HoroskopyČínský horoskopČínský horoskop na rok 2016

Čínský horoskop na rok 2016

Čínská opice, Macaca radiata Foto: Augustus Binu - flickr.com

Rok Opice 2016

Aktuálním rokem podle čínského kalendáře je rok Opice. Začne 8. února 2016 a téměř roční dominance Opice skončí 27. ledna 2017. Ačkoli se nejedná o přesnou shodu se západním počítání roků, budeme v tomto článku pro zjednodušení hovořit o roku Opice jako o roku 2016. V následujícím textu se zaměříme na obecná očekávání a dynamiku nového čínského roku.

Prostudujte si čínský horoskop v následujících oblastech: znamení Opice, ostatní znamení, práce, zábava, láska, politika, závěr. Pokud vás zajímá, co nového přinese rok Opice jednotlivým znamením zvěrokruhu, podívejte se sem.

Znamení Opice

Než začneme samotný přehled, řekněme si něco o znamení, které nad těmito měsíci převzalo vládu. Znamení Opice patří mezi aktivní, takzvaná jangová znamení. Tito lidé jsou přirozeně zvědaví, snadno získávají spoustu znalostí, dovedou s přehledem přebíhat od jednoho tématu ke druhému a velmi rádi diskutují. Jsou vždy výborně informováni a rádi se o své vědomosti podělí. Tito lidé dokážou také chápat své bližní a dovedou jim i nezištně pomoci. Opice jsou oblíbené a uznávané, společenské a vtipné.

V čínském zvěrokruhu představuje Opice tvora, který je nejvíce podobný člověku. Ale každá mince má dvě strany. Opičí podobnosti se týkají spíše negativních vlastností. Jsou to mazanost, lstivost, snaha o obcházení pravidel, vychytralost a občas i notná dávka předvádění se okolí. Za rozesmátou tváří Opice se nezřídka může skrývat člověk, který miluje jen sám sebe a cítí se být nadřazen svému okolí.

Pro Opice neexistuje střední cesta. Buďto se silně projevuje a je v kolektivu na špici, nebo dává okázale na vědomí, že na to má, ale nemusí se vždy drát dopředu. Opice jsou velmi nadané, ale také svéhlavé a proto je lepší nesnažit se je příliš spoutávat nebo jim dokonce něco nařizovat.

Rok Opice pro znamení Opice

Ti, jejichž narození spadá právě do znamení Opice, prožijí rok 2016 jako tvůrčí, energický a mimořádně úspěšný. Svůj rok můžou vnímat jako sled radostných událostí a v mnoha případech i dynamických pracovních výzev. Rok Opice přinese tomuto znamení schopnost orientovat se ve složitých situacích a umět z nich správně vybrat nejvhodnější volbu. Tento rok tedy bude přát rozvoji firmy či obchodu, jsou-li v jejich vedoucích pozicích právě Opice. Finanční úspěch i štěstí v podnikání jsou tedy klíčovými aspekty roku 2016 pro znamení Opice.

Rok Opice pro ostatní znamení

Podobný rok, jako jsme popsali u znamení Opice, mohou prožít také lidé narození v jiných znameních čínského zvěrokruhu. U každého znamení bude záležet na jeho základním prvku, na znamení roku, v němž se narodili a také na tom, jestli je jich založení pozitivní nebo negativní. Podstatou veškerého dění je střídání a věčný koloběh dvou nábojů (+) a (-), tedy kladného - jangového a záporného - jinového. Opačné póly jsou zárukou vývoje světa. Při narození nás ovlivňují bez ohledu na znamení oba póly, jinový i jangový. Proto každý z nás dostane do vínku něco jiného. Rok 2016 je rokem jangovým - znamení Opice patří mezi ta se znaménkem (+) a celý rok je ještě podpořen elementem vody, který má taktéž kladný náboj. Rok Opice je tedy rokem násobně kladným, kdy působí zdvojení pozitivního základu znamení Opice a elementu vody.

Rok Opice v práci a činnostech

Stejný náboj obou kladných elementů nabízí maximální uplatnění Opičích vlastností. Velký rozmach zaznamenají lidé, kteří budou mít dobré nápady a nebudou se bát uvést je do života. Dojde k oživení trhů včetně těch realitních, rok Opice bude úspěšným pro obchod s nemovitostmi a pozemky, dobré bude také přemýšlet o přestěhování se z nevyhovujících nebo malých bytů do většího prostoru či rodinného domu. Opice přeje také penězům. Znamení Opice nebývá chudé. Opice dovede majetek sebrat po všech stranách a umí si ho udržet. Rozvoj vztahů obchodních a firemních bude závislý na způsobu, jakým se postavíme ke tvůrčímu potenciálu, který v sobě máme. Nebudeme-li se bát nových a neotřelých řešení a nápadů, budeme v roce Opice neobyčejně prosperovat. V roce Opice se v podstatě všechno daří, a to i záležitosti, které v letech jiných znamení dělají potíže a neposouvají se dál. V každém směru lze počítat s pokrokem, odvážní a podnikaví se dostanou ke slovu a posílí rok 2016 a jeho kladné vyznění po celém světě.

Rok Opice v zábavě a volném času

Spojení kovu a vody nabízí prostor pro zábavy a hry všeho druhu. Také v oblasti zábavního ruchu a zážitků bude rok Opice velmi štědrý a příznivý. Bezstarostnost a volnější myšlení bude po celý rok prospěšnější než mudrování a přemýšlení nad zlým osudem. Rozvine se i umělecká oblast, především v oblasti výtvarné a fotografické, rozvoj zaznamenají i spisovatelé, u nichž nad hlubokomyslnými a náročnými díly převáží spíše humor, tvořivý přístup a obecně pozitivní vyznění knih či dalších literárních útvarů. Dařit se v tomto roce bude také lidem spojeným s přírodou, tedy lesníkům, myslivcům, ochráncům přírody nebo pracovníkům v oblasti povodí řek. Právě element vody v roku Opice přinese těmto profesím a zálibám skvělý základ po celý rok.

Rok Opice v lásce

V oblasti lásky, partnerství, domova a rodiny obecně bude rok Opice velmi příznivý. Bezpečný a klidný domov a pohoda v něm jsou bez ohledu na znamení čínského i západního zvěrokruhu základem pro pohodu, motivaci a úspěchy v životě mimo náš dům či byt, v práci, ale i při venkovním kontaktu s okolními obyvateli, sousedy či náhodnými spolucestujícími třeba ve vlaku. Partnerské vztahy bude lepší spíše než po italsku a divoce řešit smírnou a diplomatickou cestou. Je důležité mluvit spolu otevřeně o tom, co cítíme ve svém nitru a nemyslet si, že víme vše lépe, než náš partner. Naslouchejme sobě i svým blízkým stejnou měrou a važme si toho, že s námi naše protějšky sdílejí své pocity. Rok Opice přinese zkvalitnění partnerských vztahů pouze za předpokladu vzájemného respektu a tolerance. Poslouchejme letos více naše srdce, které nás vždy povede na správnou cestu. Nezapomínejme v roce 2016 na naše děti. Zaslouží si péči a čas, které jim musíme umět věnovat. Jejich podpora by měla být odměněna stejnou láskou a snahou jim umožnit co nejlepší život a dát jim vše, co potřebují jejich srdce a vyvíjející se osobnosti.

Rok Opice v politice a okolním dění

Světová politika by se měla obejít bez přímých konfliktů. Přednost by mělo mít diplomatické jednání, náročné na chytré myšlení, bystré reakce a hlavně na rozpoznání právnických a nekale míněných kliček při sepisování smluv či dohod. Znamená to nenaletět falešným úsměvům nebo hrané vážnosti, protože tento rok může probíhat také jako partie pokeru. V oblasti pořádku a zákona rok Opice příliš nového nepřinese, politici a lidé kolem nich nebudou mít moc velkou snahu posouvat věci kupředu, půjde spíše o udržení stávajícího stavu. Nových a prospěšných zákonů letos také nepřibude, chybět totiž bude shoda a ochota ke kompromisu, za což může mimo jiné i letos chybějící element ohně.

Ještě pár slov k roku Opice

Čínský horoskop je projevem toho, co se s jednotlivým člověkem i lidstvem jako celkem aktuálně děje anebo bude dít. Je souhrnem toho, za jakých okolností ovlivňují příznivé a nepřející vlivy osud člověka nezávisle na našem konání. Jde o obecné působení a také doporučení k našemu vlastnímu způsobu života tak, aby probíhal v daném roce co nejvíce v souladu s aktuálním vlivem příslušného zvířete, v roce 2016 tedy Opice. Náš charakter, životní směr i náboj je daný již v okamžiku našeho zrození. Nejsme ale loutkou osudu. Jsme spolutvůrci života a naší duchovní silou se posouváme a mísíme vodu v naší řece osudu. Rok Opice je v tomto ohledu obdobím kladným a podpůrným.