HoroskopyČínský horoskopŽivlyKov – element (živel) čínského horoskopu

Kov – element (živel) čínského horoskopu

Živly (elementy) čínského horoskopu

Kov

Lidé, na které působí element Kovu, mají silnou vůli, dostatek tvořivosti a někdy až přemíru životní energie, která nemizí ani v pokročilém věku. Takto ovlivnění lidé jsou cílevědomí a sebevědomí a mají zvláštní vliv a přitažlivost pro své okolí. Lidé v Kovu rádi mluví a objevují se tedy v profesích, které vyžadují skvělou rétoriku a pohotovost. Proto se prvek Kovu dobře uplatní v politice či právnických profesích, v kontaktních povoláních, obchodě, nebo tam, kde se jedná se zákazníky.

Přátelství patří pro lidi s prvkem Kovu mezi základní životní pilíře. Získáte-li přítele či partnera v tomto silném elementu (Kov), můžete počítat s celoživotním pevným vztahem. Jen na jedno pozor - lži a přetvářku tito pevní a zásadoví lidé nesnáší. Stejně tak se může partnerství s člověkem s elementem Kovu změnit v celoživotní nepřátelství a někdy i nenávist. Ke svým partnerům nebývají lidé v Kovu příliš srdeční, umí se ale naplno oddat všem požitkům, které nabízí intimita vztahu. Spíše než city a srdcem se ale prvek Kovu přiklání k rozumu a logickému či přehlednému hodnocení situací.

Lidé s prvkem Kovu si musejí dávat pozor na svou neústupnost. Umění přijmout kompromisy je pro element Kovu velkou životní výzvou. Tito lidé mají problém ustoupit od svých záměrů, příčí se jim zásahy zvenčí či životní náhody, které nečekaně ovlivní jejich plán. I v oblasti zálib či soukromých aktivit je prvek Kovu spíše jistotou než krokem do neznáma. Pokud už cestují na dovolenou, jezdí ti ovlivnění Kovem na stále stejná místa, prožívají podobné prázdninové aktivity, například letní túry na oblíbených horách anebo sjíždění stejných řek. Pevnost a neochota ke změně a novinkám jsou pro lidi v Kovu příznačné.