HoroskopyČínský horoskopŽivly (elementy) čínského horoskopu – pět prvků

Živly (elementy) čínského horoskopu – pět prvků

Živly (elementy) čínského horoskopu

Pět elementů, pět prvků, pět živlů

Každý čínský lunární rok je propojen s jedním z pěti elementů, prvků nebo také živlů. Patří mezi ně Země, Oheň, Voda, Kov a Dřevo. V západní astrologii se na rozdíl od čínské tradičně pracuje pouze se čtyřmi živly, kterými jsou oheň, země, vzduch a voda.

Každý z pěti prvků čínského horoskopu ovlivňuje a zároveň je ovlivňován prvkem následujícím. V Zemi vzniká Kov, který se může roztavit na kapalinu, tekutinu. Voda dokáže pohltit Oheň, ten zapálí Dřevo, které vyroste ze Země. To je jen jeden z příkladů harmonie pěti základních čínských prvků (živlů). Právě tato pětice má na naše životy a narození největší vliv.

Každý nový čínský rok má totiž vročen jeden z pěti elementů, ke kterému se navíc jednou přidá znaménko kladné - Jangové a při následujícím čínském roce zase znaménko záporné - Jinové. Z toho tedy vyplývají určité početní zákonitosti čínského horoskopu. Prvky se střídají po sobě vždy po dvojicích stejného elementu, zároveň se vždy mění kladné či záporné znaménko daného prvku. Je tedy jasné, že například rok s prvkem DřevaJangové polaritě (+) se bude opakovat až po uplynutí dalších deseti let. Pokud k tomuto připočítáme kombinaci dvanácti čínských znamení, můžeme si spočítat, že rok se stejným znamením, stejným přiřazením elementu a stejným nábojem (+ nebo -) se opakuje jednou za 60 let.

Z toho je tedy patrné, že každý letopočet a každý rok zrození jsou unikátní v rozmezí dvou až tří lidských generací. Proto se také v čínském horoskopu více hledají souvislosti vlastností a schopností dětí a jejich prarodičů.

Pětice čínských elementů (živlů) má také významný vliv na naše zdraví a na působení jednotlivých vnitřních orgánů. Země ovlivňuje slinivku a slezinu, Dřevu patří játra, Voda ovládá ledviny, Kov řídí plíce a pokožku a Oheň patří srdci a krevnímu oběhu. V daném lunárním roce tedy mohou konkrétní orgány pracovat se zvýšenou aktivitou (v roce Jangovém), či v omezeném a zdravotně rizikovějším chodu (rok Jinový).

V následujícím přehledu se podíváme, k jakým vlastnostem a předpokladům nás může ovlivnit prvek či živel, který připadá na daný lunární rok. Pokud si nejste jisti, jaký prvek připadá na čínský rok vašeho narození, podívejte se do naší tabulky čínského zvěrokruhu na vaše datum narození.

Pět elementů

Zvolte element (živel), který Vás zajímá a přečtěte si jeho podrobnou charakteristiku.