HoroskopyČínský horoskopŽivlyVoda – element (živel) čínského horoskopu

Voda – element (živel) čínského horoskopu

Živly (elementy) čínského horoskopu

Voda

Vlastnostmi tohoto elementu jsou klid, vytrvalost, přeměna a chlad. Voda také představuje sílu a plodnost, schopnost sebeovládání a umírněného, ale rozhodného jednání. Ne každý pramínek dopluje do moře, ale lidé s příklonem k Vodě obvykle dokážou dotáhnout do konce věci na počátku zdánlivě nemožné.

K prvku Vody patří dar intuice a schopnosti působit na druhé. Element Vody dokáže pomoci v pracovních týmech a umí spojit i odlišné osobnosti jednotlivců v jeden fungující celek, který směřuje k danému cíli. Po jeho dosažení se však lidé opět rozejdou svými směry, tak jako Voda, která se stává součástí oceánu.

K elementu Vody přísluší také chlad i zima, což se může nepříjemně projevit v partnerských vztazích lidí, kteří se narodili v roce elementu Vody s Jinovým nábojem. Něco jiného je vést a směřovat tvůrčí tým, něco dalšího zase budovat dlouholetý a láskyplný vztah. Vodě sice náleží soustředěnost, ale lidé s tímto prvkem mají velký sklon k nestálosti a těkavosti, což ohrožuje fungování jejich domácnosti. Málokterý člověk s příklonem k Vodě najde štěstí v celoživotním harmonickém partnerství.

Nedílnou vlastností prvku Vody je schopnost ovlivňovat, aniž by ostatní věděli, že jsou manipulováni. Lidé s elementem Vody se proto skvěle uplatní v advokacii, diplomacii a soudnictví, patří i k vynikajícím umělcům, především těm, jejichž práce je dlouhodobá. Sochař, architekt, krajinář - to jsou ideální tvůrčí profese pro element Vody.