HoroskopyČínský horoskopČínský horoskop na rok 2018

Čínský horoskop na rok 2018

Rok Psa 2018

Rok Psa 2018

Aktuálním rokem podle čínského kalendáře je rok Psa. Začne 16. února 2018 a svou necelou roční dominanci Pes zakončí 4. února 2019. Ačkoli se nejedná o přesnou shodu se západním počítáním roků, budeme v tomto článku pro zjednodušení hovořit o roku Psa jako o roku 2018. Dominantním elementem roku Psa je tentokráte Země, jejíž náboj je v tomto roce kladný, tedy jangový (+). V následujícím textu se zaměříme na obecná očekávání a dynamiku nového čínského roku. Pokud vás zajímá, co nového přinese rok Psa jednotlivým znamením zvěrokruhu, podívejte na jednotlivá znamení.  

Prostudujte si čínský horoskop v těchto oblastech: Pes, co přinese rok Psa, práce, zábava, láska, závěr. Pokud vás zajímá, co nového přinese rok Psa jednotlivým znamením zvěrokruhu, podívejte se sem.

Berta – Výklad karet, Práce s kyvadlem

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz


Znamení Psa

Než začneme samotný přehled, řekněme si něco o znamení, které nad těmito měsíci převzalo vládu. Celý život znamení Psa patří neklidu. Osud Psů je být stále ve střehu, vždy připravený skočit a popřípadě bojovat. Zachraňovat a pomáhat. Pes je znamením aktivním, společenským a pozitivním. Psi mají řadu kladných vlastností - jsou upřímní, čestní a zodpovědní. Na Psa je možné se vždy spolehnout. Pes nezná a nesnáší zradu a dokáže být mlčenlivý jako hrob, je-li to doopravdy potřeba.

Psi nemají rádi klepy a důvěrnosti, nepatří mezi ty, kteří by denně probírali život svých sousedů. Někteří narození ve znamení Psa jsou výjimečně intuitivní a je obtížné je vyvést z míry. Umí si vždy najít cestu, a to navzdory mnoha překážkám. Velmi cennou vlastností lidí ve znamení Psa je vrozený cit pro rozpoznání dobrých či zlých záměrů těch, kteří se s ním potkávají. Na Psí instinkt je stoprocentní spolehnutí.

U Psů se můžeme setkat s pesimismem. Od života totiž Pes příliš nečeká. Je proto často cynický a svévolný, svými poznámkami dokáže své okolí doslova kousat. Názory jiných hbitě odsoudí, v lepším případě se tváří nevšímavě. Často se vyjadřuje dost nešikovně, jakoby neuměl přesně vyjádřit to, co právě cítí. Nejenom v lásce je Pes netrpělivý a ustaraný a se svým partnerem si často neví rady. Za problémy v partnerství si Pes může sám. Jeho pochybnosti, nepokoj a pesimismus trvalému vztahu nepřejí.

Pes může být šťastný jedině s tím, kdo jej přesvědčí, že nad ním má navrch. Ten, kdo vztahu dokáže dát rámec a směr, kdo diriguje Psa podle svých představ, zároveň jej ale nebude přehlížet či urážet. Ačkoliv je to navenek složité a nevšední, jen v takovém vztahu bude Pes šťastný.

Pes bývá schopným vůdcem, šéfem podniku, učitelem nebo vychovatelem, skvělým a oddaným aktivistou. V tomto znamení se také rodí hodně filozofů či badatelů. V každém povolání sleduje Pes vyšší cíl a princip. Podnik či tým, který vede Pes, směřuje k prosperitě. Být součástí party, kterou vede Pes, přináší radost ze společné práce a úspěchu.

Pes umí být skvělým sluhou, ale ne ve svém volném čase. Ten lidé znamení Psa tráví o samotě. Melancholie a tesknota jsou tomuto znamení vlastní. Respektujme, že Psi mají rádi přítmí a soumrak a potřebují dostatek odpočinku. Je velkou chybou nutit Psa do čehokoli, když právě odpočívá. Díky své vrozené poslušnosti pro vás udělá vše, ale z oddanosti se snadno stane odmítání. Milujte Psa a on vám to stejnou měrou oplatí.Co nám přinese rok zemského Psa?

U každého znamení bude záležet na jeho základním prvku, na znamení roku, v němž se narodili a také na tom, jestli je jich založení pozitivní nebo negativní. Podstatou veškerého dění je střídání a věčný koloběh dvou nábojů (+) a (-), tedy kladného - jangového a záporného - jinového. Opačné póly jsou zárukou vývoje světa. Při narození nás ovlivňují bez ohledu na znamení oba póly, jinový i jangový. Proto každý z nás dostane do vínku něco jiného.

Dominantním prvkem roku Psa je tentokráte Země. Svou originalitou a tvůrčím úsilím tedy budou mít navrch zejména ti, kteří v něčem vynikají nad svými spoluobčany. Rok Psa bude přát i lidem, kteří se nechají rádi ovlivňovat a inspirovat a jsou tak trošku v závěsu. V tomto roce se tedy bude dařit těm, kteří jsou závislí na nápadech anebo práci svých tvůrčích kolegů. Máte-li nějaké záměry, letos půjdou snadno realizovat. Platí však podmínka, že velkých úspěchů můžeme dosáhnout jen tehdy, zkrotíme-li svůj temperament a vyslechneme-li  připomínky druhých. Jen kontrolovaná a správně řízena síla v roce zemského Psa nám přinese užitek a uchrání nás před nebezpečím.

Tento rok není příliš nakloněn k rozmazlování našich dětí. Na řadu přijde spíše přísnější a autoritativnější vedení rodiny. I když to na první pohled nepůsobí láskyplně, uvidíme, že disciplína přinese zpevnění domácí pohody a pomůže uvědomit si i našim dětem, že kromě vysedávání u mobilů a počítačů existují i nějaké povinnosti. Buďte letos doma skutečně důslední.

V roce 2018 budeme překvapovat své okolí dobrými a zajímavými nápady a potají budeme připravovat jejich uskutečnění. Ovšem v okamžiku, kdy to budeme nejméně čekat, se vynoří komplikace nebo nečekané problémy a některé záměry se rozplynou jako mráček na obloze. Určité komplikace tohoto typu můžeme čekat zejména závěrem roku. Pozor tedy na příliš náročná a komplikovaná vánoční překvapení.

Rok zemského Psa bude velmi slibný v oblasti společenských akcí a pozvání, která z nich vyplynou. Nestavme si ale po velkolepých večírcích vzdušné zámky, abychom sebe sama ušetřili větších zklamání. Zásluhou naší společenské úspěšnosti se aktivní jedinci seznámí s mnoha zajímavými lidmi, bude ale záležet na tom, jestli budeme umět využít svou chytrost, aby tato seznámení byla podnětná a inspirativní a ne jenom zábavná. Rok zemského Psa podpoří rozmařilost i lehkověrnost, kterou tak trošku očekáváme i od svých bližních. Bude ovšem nutné, abychom se v roce zemského Psa zaměřili také na praktické myšlení a běžné lidské činnosti.

Rok Psa v práci a činnostech

Pokud tento rok objevíte nesrovnalosti ve výkazech nebo účtech, nenechte se vyprovokovat k neuváženému jednání. Cizí zavinění projednejte s dotyčnou osobou, která chybu zavinila. Jistě vaši diskrétnost ocení a vy tak získáte nového cenného přítele.

V obchodních transakcích uspějete lépe, než jste si troufali jen doufat. Tímto úspěchem získáte obdiv svých představených. Využijte jejich přízně, kujte železo, dokud je žhavé a zejména uprostřed roku zemského Psa požádejte o zvýšení platu.

Pokud letos plánujete změnit zaměstnání, je možné, že se nebudete cítit zrovna nejlépe mezi všemi těmi novými kolegy. Věřte ale, že půjde pouze o přechodný stav. Neuzavírejte se do sebe a naopak jim vyjděte vstříc. Většina vašich spolupracovníků vám dlouhodobě dá za pravdu, bude za vámi stát a vyjádří podporu ve vašich projektech. V roce 2018 budete mít příležitost projevit své organizační a kreativní schopnosti. Všechno sice nebude probíhat docela hladce, ale i tak budete spokojenější, než v předchozích letech.

Rok Psa v zábavě a volném času

V roce Kohouta získáme hodně uspokojení ze svých koníčků a zájmů. Ty nám letos poskytnou nejen hodnotný odpočinek od běžných denních aktivit, ale mohly by být i pracovním příslibem. Čínský horoskop na rok 2018 oznamuje, že ti, kteří sledují literaturu, malbu, hudbu, fotografii, nebo divadlo, by mohli předávat svůj talent druhým, ba dokonce by z toho později mohli profitovat. Ti, kteří budou mít v roce Kohouta dlouhodobé tvůrčí touhy, by měli opatrně vyslechnout rady, které dostanou od kolegů, z nichž mluví umělecká zkušenost. Najdou v nich mnohé moudrosti a díky příznivým aspektům roku 2017 mohou těžit z toho, co se letos naučí a čeho dosáhnou.

Lidé, kteří zatím nemají jasného koníčka, by se měli pokusit si nějakého najít, možná takového, o kterém již dlouho přemýšlejí, ale ještě nedostali možnost jej plně rozvinout. Pokud to zkusíte, uvidíte, že letošní rok Psa vám přinese mnoho uspokojení, jak připomíná čínský horoskop. Rok 2017 také přeje investicím do vlastního zkrášlování, což může být v krajním případě i plastická operace. Snazší ale pro začátek bude pravidelná návštěva posilovny, bazénu, sauny, nebo prostě jen pravidelné večerní procházky se psem. Podle čínského horoskopu rok 2017 přeje aktivitě a přírodě, i letos bude v kurzu zdravá vyživa a střídmé zacházení s alkoholem a jinými látkami.Rok Psa v lásce, vztazích a osobním životě

Rok zemského Psa je obdobím, kdy ti nejmladší, stejně jako ti, kteří už mají mládí za sebou, půjdu za láskou a štěstím. Na rozvody se budeme stále častěji dívat jako na společenská selhání. Nejpozoruhodnějším jevem letoška bude skutečnost, že touha po manželství nezemře před rozvodovým soudem.

Na pořadu roku 2018 budou nově uzavřené sňatky. Budeme se řídit heslem „když to nevyšlo poprvé, zkusíme to znovu“. Během začátku roku nám období zemského Psa poskytne mimořádně úspěšné tempo; citlivost, jakýsi pátrací smysl, díky kterému budeme vědět, že tentokrát už je to opravdu najisto. V době milostných vztahů nejsou ani tak důležitá slova, jako spíše činy. Druhá polovina roku Psa v nás probudí nové a lepší přístupy k partnerství a oživí všechny maličké pozornosti a laskavosti, které si muž a žena mohou prokazovat v každodenních vztazích.

Ještě jedna dobrá zpráva k roku zemského Psa: starší lidé předají své zkušenosti ze šťastných i nešťastných lásek těm mladším z nás. A právě mladí a nezkušení budou v tomto období ochotni naslouchat. Jedním z nejlepších období roku pro uzavření manželství a závazných slibů v lásce je říjen a listopad.

V našem domově se v letos můžeme setkat s výčitkami, které se budou týkat obvyklého tématu, že si pro své blízké neuděláme dostatek času. Mohli bychom zažít i některá méně závažná onemocnění, na jejichž vyléčení však postačí i menší odpočinek.

Ještě pár slov k roku Psa

Čínský horoskop je projevem toho, co se s jednotlivým člověkem i lidstvem jako celkem aktuálně děje anebo bude dít. Je souhrnem toho, za jakých okolností ovlivňují příznivé a nepřející vlivy osud člověka nezávisle na našem konání. Jde o obecné působení a také doporučení k našemu vlastnímu způsobu života tak, aby probíhal v daném roce co nejvíce v souladu s aktuálním vlivem příslušného zvířete, v roce 2018 tedy Psa. Náš charakter, životní směr i náboj je daný již v okamžiku našeho zrození. Nejsme ale loutkou osudu. Jsme spolutvůrci života a naší duchovní silou se posouváme a mísíme vodu v naší řece osudu. Rok Psa je v tomto ohledu obdobím rozvíjejícím a pozitivním, jen o něco usedlejším, než uplynulý rok Kohouta.