HoroskopyČínský horoskopČínský horoskop na rok 2019

Čínský horoskop na rok 2019

Rok Vepře 2019

Rok Vepře 2019

Aktuálním rokem podle čínského kalendáře je rok Vepře. Začne 5. února 2019 a svou necelou roční dominanci Vepř zakončí 24. ledna 2020. Ačkoli se nejedná o přesnou shodu se západním počítáním roků, budeme v tomto článku pro zjednodušení hovořit o roku Vepře jako o roku 2019. Dominantním elementem roku Vepře je tentokráte Země, jejíž náboj je v tomto roce záporný, tedy jinový (-). V následujícím textu se zaměříme na obecná očekávání a dynamiku nového čínského roku.

Prostudujte si čínský horoskop v těchto oblastech: Vepřco přinese rok Vepře, láskazávěr. Pokud vás zajímá, co nového přinese rok Psa jednotlivým znamením zvěrokruhu, podívejte se sem.

Dalila – Astrologie, Výklad karet

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz


Znamení Vepře

Než začneme samotný přehled charakteristik letošního čínského horoskopu, řekněme si něco o znamení, které nad měsíci roku 2019 převzalo vládu.

Znamení Vepře je nejčestnějším a nejsvědomitějším ze všech dvanácti zvířat čínského zvěrokruhu. Pravda je pro Vepře zákon, lež se mu příčí, a také proto lidé narození v tomto znamení neumějí lhát a neumějí pochopit, proč se druzí přetvařují. Vepři jsou poctiví, svědomití, upřímní a zdvořilí. Čínský horoskop zdůrazňuje, že svojí otevřeností si Vepři získají prakticky každého, mají ale sklon k naivitě a často nejsou schopni rozeznat jízlivost či neupřímnost.

Důležitou součástí Vepře je také jeho nerozhodnost. Vepř potřebuje opravdu hodně času, aby si věc dobře promyslel a probral ji ze všech stran. Ani jeho značná inteligence mu rozhodování neulehčí. Pokud se ale Vepř pro něco rozhodne, stojí pevně na své cestě a trvá na vyřešení situace až do samého konce. K tomu můžou napomoci i kompromisy, kterých jsou podle čínského horoskopu Vepři, na rozdíl od některých jiných znamení, skutečně schopni.

Čínský horoskop dále prozrazuje, že Vepř je vtipný a veselý společník. Není sice špičkovým řečníkem, ale když už promluví, získá si pozornost. Umí skvěle vyprávět vtipy a veselé příhody. Je sečtělý, i když spíš namátkově. Zná něco odtud, něco odtamtud a má dar svoje letmé znalosti zajímavě propojit a především sdělit. Ale na večírku to tolik nevadí, hlavně, že se společnost baví. A právě veselé společenské aktivity jsou doménou Vepře. Má rád společnost, dobré jídlo, ženy, tanec i hudbu, a především - miluje smích. Čínský horoskop rovněž připomíná, že Vepři také holdují společenské zábavě typu rulety nebo výherních automatů či hazardních her. Tato záliba ovšem nesmí přerůst únosnou mez, jinak se Vepři může stát z doposud šťastného života doslova peklo.

Lidé narození ve znamení Vepře nepatří mezi bojovníky a vůdce kolektivu. Umí ale posbírat řadu znalostí a předávat je tam, kde je třeba. Proto také Vepř často bývá členem různých kroužků či zájmových klubů, kde je svojí aktivitou a nadšením nepřehlédnutelný. Naštěstí pro vedoucí těchto klubů není Vepř tím, kdo by se dral na hlavní pozici. Vepř netouží po obdivu či zodpovědnosti, smysl jeho života je v aktivitě, zábavě a radosti.

Vepř je skvělý hostitel a rád obdarovává druhé dárky či veselými překvapeními. A k tomu má Vepř i osudové předpoklady - čínský horoskop podněcuje lidi narozené v tomto znamení k finančním úspěchům; Vepři mají štěstí na peníze, často bývají obdarováni z nečekaných stran a o své peníze a statky se neváhají podělit. Proč také ne, když s penězi je tolik legrace!

Další dobrou vlastností Vepře je schopnost naslouchat druhým. S partnerskými problémy dokáže zacházet nadmíru citlivě a psychologicky. Umí projevit svoji lásku a ukázat, že je schopen trvalého vztahu a že pro něj obětuje mnohé. Jiná znamení čínského zvěrokruhu mají přátel desítky, čínský horoskop nabádá ale Vepře k tomu, aby byl po celý život věrný jen těm, které zná už od dětství. Pokud se tedy spřátelíte s někým ve znamení Vepře už ve školce, je pravděpodobné, že ve stáří budete společně krmit labutě u řeky a úskalím života se společně zeširoka zasmějete.Co můžeme letos očekávat?

U každého znamení bude záležet na jeho základním prvku, na znamení roku, v němž se narodili a také na tom, jestli je jich založení pozitivní nebo negativní. Podstatou veškerého dění je střídání a věčný koloběh dvou nábojů (+) a (-), tedy kladného - jangového a záporného - jinového. Opačné póly jsou zárukou vývoje světa. Při narození nás ovlivňují bez ohledu na znamení oba póly, jinový i jangový. Proto každý z nás dostane do vínku něco jiného.

Co nám přinese rok zemského Vepře (2019)?

Dominantním prvkem roku Vepře 2019 je podle čínského horoskopu tentokráte Země. Svou originalitou a tvůrčím úsilím tedy budou mít navrch zejména ti, kteří v něčem vynikají a své činnosti se věnují poctivě a dlouhodobě.

Čínský horoskop oznamuje, že rok Vepře nabídne velké možnosti těm, kteří si své živobytí obstarávají sami. To nejsou jen podnikatelé či obchodní zástupci, ale i ti, kterým je jejich koníček současně obživou. V roce Vepře 2019 se bude dařit těm, kteří pracují s kamenem či dřevem nebo jinými „zemskými“ dary. Příjem vám může plynout i z navrhování zahrad, stavby skleníků či jednání s osobami v turistické či rekreační oblasti. Čínský horoskop povzbuzuje skrze Vepře také cestování a pobyt venku a v přírodě, tomu bychom se letos měli věnovat zejména. Patří-li vaše práce k těm sedavým, rozhodně byste měli v roce Vepře zaměřit pozornost na pohyb a zvýšení fyzické aktivity. Ovšem, jak čínský horoskop podotýká, lepší než pět dnů v posilovně je určitě výlet s přáteli či rodinou aspoň jednou za týden, nejlépe po oba víkendové dny.

Rok 2019 bude naplněn cestováním, touhou po poznání či vzpomínkami na uplynulé prázdniny nebo dovolené. I po letech se budete těšit z toho, co jste zažili dříve a zbudou-li vám finance, pokusíte se naplánovat dovolenou, která překoná vše, co jste v životě dosud poznali. Letošek tomu opravdu přeje!

Rozvine se i umělecká oblast, především v okruhu výtvarné a fotografické tvorby; rozvoj zaznamenají i spisovatelé, u nichž nad hlubokomyslnými a náročnými díly převáží spíše humor, tvořivý přístup a obecně pozitivní vyznění knih či dalších literárních útvarů. Podle čínského horoskopu na rok Vepře (2019) se bude dařit také lidem spojeným s přírodou, tedy lesákům, myslivcům, důlním dělníkům, nebo pracovníkům v oblasti ochrany přírody. Právě element Země přinese těmto profesím a zálibám skvělý základ po celý rok.

V první polovině roku 2019 (Vepř) stůjte při svých spolupracovnících a vedoucích, neboť spojené úsilí přinese slibné a plodné výsledky. Čínský horoskop sděluje, že budete vynikat ve schopnosti ujmout se jakékoli zhoršující se situace a bez řečí budete ochotni a schopni vždy a všude zaskočit za své absentující spolupracovníky. V roce 2019 více než kdy jindy můžete uplatnit své běžně skryté a neprojevené vůdčí schopnosti. U znamení Vepře ale musíme dávat pozor, abychom své síly nepřecenili. Něco jiného je motivovat kolegy z kanceláře, než ovládat či řídit stočlenný firemní kolektiv.

Čínský horoskop rovněž oznamuje, že lidé díky Vepři letos zaznamenají zlepšení zdraví, celý rok bude dobrým obdobím pro pravidelnou lékařskou péči nebo prohlídky. Dokonce si můžete naplánovat i operativní zákrok, který vy nebo vaši blízcí vyžadují. Tím může být například drobná plastická operace, odstranění tuku či povislé kůže, nebo třeba jen „obyčejné“ vytrhnutí špatně vyrostlých osmiček.

Dobrá zpráva čínského horoskopu na závěr: v roce 2019 (Vepř) máte nejlepší možnosti nastřádat si peníze do budoucna, pokud budete hledět před sebe, dostatečně rozmýšlet a vyvozovat ty správné závěry.

Co nabídne rok zemského Vepře (2019) v lásce a vztazích?

Rok zemského Vepře je pozitivně nakloněn k lásce, ve vztahu k potomkům a ve společenských kontaktech spíše překvapí. Přátelství přinesou letos nejenom radost, ale i nudu a zklamání. Může se objevit i nevyrovnanost a hádky hlavně s těmi, které už znáte dlouho a myslíte si o nich, že už vás nemohou nijak udivit. Ovšem, čínský horoskop na rok 2019 připouští, že tato nevyrovnanost a rozkolísanost je zcela na straně vašich přátel a společenských kontaktů.

V první polovině roku 2019 (Vepř) nebudete mít chuť vycházet lidem vstříc, ale s postupem roku se váš postoj ke složitějším typům lidí značně vytříbí. Některé společenské akce se vám letos budou zdát příliš nákladné a ne vždy příjemné, ale čínský horoskop vybízí: zatněte zuby a na důležité večírky či narozeniny tetičky z druhé strany rodiny určitě jeďte. Vše zdánlivě špatné je k něčemu dobré a situace, které zvládnete v roce Vepře, se pozitivně odrazí v letech následujících.

V roce 2019 pro vás může být obtížné pochopit postoje a aktivity vašich milovaných, příbuzných i dalších blízkých, kteří se vám třeba budou jevit příliš vznětliví. Čínský horoskop apeluje na váš klid: přijímejte tyto výzvy klidně. Letos bude moudré vyhnout se všemu, co hrozí ultimátem. V partnerství to bývá často příslovečnou poslední kapkou před rozchodem. Partnera proto pozorně vyslechněte a rozhodně jej neposuzujte kritickým náhledem. Rok zemského Vepře 2019 by měl být v lásce a vztazích rokem mírným, uklidňujícím a trpělivým. Tyto vlastnosti jsou pro letošek klíčové.

Čínský horoskop radí: v lásce, tvořivosti i maličkostech týkajících se emocionální stránky vaší osobnosti se vám nabízejí nové možnosti a otevírají se nové pohledy na lidi, kteří pro vás ve vašem životě dosud mnoho neznamenali. To, co se zprvu jeví nejasné, budete letos schopni díky vlastnímu intuitivnímu myšlení, náznakům či moudrému uvažování schopni odhalit a objasnit.

Ten, kdo se jevil negativním a škarohlídským, se najednou ve vašich očích promění v milého a pozorného přítele. Těmto proměnám bude přát hlavně letní období roku 2019. Naslouchejme proto sobě i svým blízkým stejnou měrou a važme si toho, že s námi naše protějšky sdílejí své pocity, povzbuzuje čtenáře čínský horoskop. Rok Vepře přinese zkvalitnění partnerských vztahů pouze za předpokladu vzájemného respektu a tolerance. Poslouchejme letos více naše srdce, které nás vždy povede na správnou cestu.

Nezapomínejme ani v roce 2019 na naše děti. Zaslouží si péči a čas, které jim musíme umět věnovat. Jejich podpora by měla, jak čínský horoskop podtrhuje, být odměněna stejnou láskou a snahou umožnit jim co nejlepší život a dát jim vše, co potřebují jejich srdce a vyvíjející se osobnosti.Ještě pár slov k roku Vepře

Čínský horoskop je projevem toho, co se s jednotlivým člověkem i lidstvem jako celkem aktuálně děje anebo bude dít. Je souhrnem toho, za jakých okolností ovlivňují příznivé a nepřející vlivy osud člověka nezávisle na našem konání. Jde o obecné působení a také doporučení k našemu vlastnímu způsobu života tak, aby probíhal v daném roce co nejvíce v souladu s aktuálním vlivem příslušného zvířete, v roce 2019 tedy Vepře. Náš charakter, životní směr i náboj je daný již v okamžiku našeho zrození. Nejsme ale loutkou osudu. Jsme spolutvůrci života a naší duchovní silou se posouváme a mísíme vodu v naší řece osudu. Rok Vepře je v tomto ohledu obdobím zklidňujícím a mírnějším, než uplynulý rok Psa.