HoroskopyČínský horoskopJin a Jang energie

Jin a Jang – energie

Jin, Jang

Jin / Jang

Daleko dříve, než vznikla čínská filozofie taoismu, daleko dřív, než vznikly horoskopy, znamení a elementy, působily na naší planetě protiklady. Díky nim vznikl život, díky nim vzniká a udržuje se pohyb a energie, kterou tvůrci taoismu pojmenovali slovem čchi. Střet protikladů, míjení a prolínání tvrdého a měkkého, hlubokého s vysokým nebo silného se slabším. Teprve vyváženost obou pólů vytvoří harmonii. A ta v sobě obsahuje zvláštní kouzlo: v každém Jinu je obsažen kousek Jangu a každý Jang je doplněn energií Jinu. Pokud řekneme, že Jin je ten slabší a Jang ten silnější, je to pravda jen napůl. Navenek slabý Jin v sobě ukrývá jádro Jangu a síly, naopak okázale silný Jang má v sobě zrnko slabosti a pochybnosti Jinu. Dokonale tuto vyváženost energií vystihuje pradávný symbol monády (dva prolínající se elementy níže ztvárněné netradičně rybami)

Jin, Jang

Protiklady se nejen přitahují, ale i odpuzují. A v tom je kouzlo a zázrak veškerého okolního dění. Protiklad i souhra - obojí je nutné k životu a proudu energie čchi. Je-li rovnováha sil a energie narušena, vzniká nesoulad a nemoc. Od harmonie pak míříme k rozpadu, rozdělení a konci. Vše vystihuje následující taoistické přísloví: „Když Jin dosáhne svého nejhlubšího bodu, změní se v Jang. Když Jang dojde svého vrcholu a největšího rozpětí, změní se v Jin.“

Jin a Jang a znamení čínského horoskopu

Každé z dvanácti znamení čínského horoskopu náleží do části Jinové nebo Jangové. Jako kladná Jangová znamení se projevují Pes, Opice, Kůň, Drak, Tygr a Krysa. Tato znamení patří k pozitivním, aktivním a činorodým a v životě se dobře orientujícím. Jako mírně negativní, pasivní a k životu spíše opatrně přistupující jsou vnímána Jinová znamení Vepře, Kohouta, Kozy, Hada, Zajíce a Buvola. Toto rozdělení ale neznamená, že je náš život v daném znamení předem dán a není možné jej změnit či ovlivnit. Ani Jin, ani Jang nelze stoprocentně označit jako negativní či pozitivní. Oba náboje mají příznivé i nepříznivé součásti. Jin a Jang se přitahují a odpuzují podobně jako kladný a záporný pól magnetu. Ani jeden pól není silnější nebo slabší, pouze místy převáží Jin a jinde zase Jang. Oba elementy mají stejnou platnost a tvoří kompletní součást všeho živého i neživého. Jin a Jang se navzájem podněcují, ale současně i omezují. Proto se také Jin i Jang projevují stejným způsobem v našich jedinečných životech. Podívejte se proto, jak konkrétně se Jinové nebo Jangové působení čínského horoskopu otisklo do vašeho znamení.

Jin a Jang a naše vztahy

Ani partnerským, ani přátelským vztahům mezi mužem a ženou se nemůže vyhnout vzájemné působení těchto odvěkých protikladů. Nejde ani tak o to, že mužům se obvykle přisuzuje náboj Jangový a ženám Jinový. Časté bývá i připodobnění muže k elementu Ohně (Jangu) a ženy k elementu Vody (Jinu). Voda může uhasit Oheň, ale naopak Oheň dokáže Vodu přivést do varu a přeměnit ji na páru a vzduch.

Jak jsme si vysvětlili dříve, v každém Jangu je kousek Jinu a obráceně. Dojde-li k nedorozumění a případný konflikt, můžeme s jistotou říci, že síly Jinu a Jangu se dostaly do nerovnováhy. V partnerském vztahu je proto nutné smířit se s energií a elementem, který jsme dostali „do vínku“. Budeme-li s vlastní energií zápasit a spoutávat ji v sobě, dostáváme se na cestu potíží a vlastní izolace. Naopak ten, kdo dokáže rozproudit a naplno využít to, co je mu dáno, může svoji Jinovou nebo Jangovou energii přetavit v celoživotní proud životní síly. A odtud je cesta k životnímu naplnění a štěstí vcelku snadná.

Proto ženy prahnou po mužském horku a vášni, po energii, která rozehřeje její základní chladný (Jinový) přístup a soustředěnost dovnitř sebe. A naopak mužům jen prospěje, když jejich vroucí (Jangový) náboj dokáže žena zmírnit svým energetický protipólem a dočasně muže zchladí. Proto je u každého vztahu nesmírně důležité nechat proudit vlastní i společnou energii čchi. Se svým partnerem ani sami se sebou nebojujme. Cesta uvolnění vlastní energie a harmonie se sebou samým je tou jedinou správnou cestou našich životů.

Pokračujte na články: Jin a Jang